จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Beractant intratracheal suspension จำนวนประมาณ ๑๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 19,260.- บาท ต่อ 1 vial (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ beractant.pdf