จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Tamsulosin HCl 0.4 mg tablet จำนวนประมาณ 2,000 x 30 tablets โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 841.02 บาท ต่อ 30 tablets (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ tamsulosin.pdf