จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Amino acid ,Glucose, electrolyte and vitamin B1 sterile solution for injection 1,000 ml  จำนวนประมาณ 3,000 ถุง โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 535.- บาท ต่อ 1 ถุง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ amino acid.pdf