ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศ 88 ยูนิต.pdf