ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศ 13 เครื่อง.pdf