โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf