จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือ สารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก (Viscoelastic Solution) จำนวนประมาณ 2,300 หลอด


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อ สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง สารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค สารหนืด.pdf