ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก (Viscoelastic Solution)


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง สารหนืด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค สารหนืด.pdf