ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องใหม่.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องใหม่.pdf