ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเลือดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1.5,1.7,1.9,2.1 ตารางเมตร จำนวน 4 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาตัวกรองเลือด 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคตัวกรองเลือด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางตัวกรองเลือด จำนวน 4 รายการ.pdf