ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตข้างเตียง 4 เครื่อง จำนวน 1 ชุด


ไฟล์แนบ : ประกาศเครื่องติดตามทำงานของหัวใจศูนย์รวม.pdf