จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Piperacilllin g + Tazobactam . g for injection จำนวน ๓,0๐๐ vials โดยใช้สัญญาซื้อขาย ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 629.695 บาท ต่อ 1 vial (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ piperacilllin.pdf