ประกาศราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง Cryostat (for frozen section)


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง.pdf