ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญา่ณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เรย์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องอ่านและแปลงภาพเอกซเรย์.pdf