จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Insulin Aspart ๓๐% + Protaminated Insulin aspart ๗๐%, ๑๐๐ i.u./ml x ml Injection จำนวนประมาณ 1,800 x vials โดยใช้สัญญาซื้อขาย ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้ 1,070.-บาท ต่อ 5 vials (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ lnsulin aspart.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ lnsulin aspart.pdf