จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา D--S/ injection ๑,๐๐๐ ml  จำนวนประมาณ  ๖๒,๐๐๐ ถุง  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 32.10 บาท ต่อ 1 ถุง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ d 5 s 2 injection.pdf