เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์เกียงไกร  โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างฐานพระอินทร์เป่าสังข์ สวท.ร้อยเอ็ดอันเป็นสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันวิทยุกระจายเสียงไทย เวลา 10.00 น. พระครูวิมลบุญโกศล วัดวิมลนิวาส มาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ฯ โดยมีพี่น้องสื่อมวลชน ผู้จัดรายการ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมในกองบุญเป็นจำนวนมาก
  นายประเสริฐ อินทา ผู้อำนายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง สวท.ร้อยเอ็ด ทำการก่อสร้างพระอินทร์เป่าสังข์ ตราสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ให้เป็นสิ่งเคารพ บูชา ของนักประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และเจ้าหน้าที่ ด้วยไม่มีงบประมาณในการจัดสร้าง จึงได้บอกบุญผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ