ร่าง Tor เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบมีเครื่องผลิตอากาศในตัว Turbine ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย


ไฟล์แนบ : ร่าง tor เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบมีเครื่องผลิตอากาศในตัว turbine.pdf