ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เรย์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องอ่านและแปลงภาพเอกซเรย์.pdf