จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมาถ่ายเอกสาร.pdf