ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ คือ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวนประมาณ 2,250,000 กรัม


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป.pdf