ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ คือ ถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวนประมาณ 1,200 ชุด


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อถุงเจาะเก็บโลหิต.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว.pdf