จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวนประมาณ 1,000,000 กรัม รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf