จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านม


ไฟล์แนบ : ประกาศจัดจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านม.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านม.pdf


ไฟล์แนบ : สเปครายละเอียดซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านม.pdf