จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ertapenem 1 g for injection จำนวนประมาณ 5,000 vials วงเงินประมาณ 4,922,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง ertapenem 1 g for injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec ertapenem 1 g for injection.pdf