ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว


ไฟล์แนบ : ร่างงานเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจ.pdf