ประกาศสอบราคาซื้อไหมเย็บแผลไม่ละลายแบบสังเคราะห์ชนิดเส้นเดียว เบอร์ 10/0  (ครั้งที่ 2)  จำนวน  180 โหล


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 2) ไหมเย็บแผลไม่ละลายแบบสังเคราะห์ชนิดเส้นเดียว.pdf