ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศศูนย์แพทย์.pdf