ประกาศประกวดเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสวนหัวใจ (1).pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจ.pdf