ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวิจารณ์ร่าง TOR  การประกวดราคาซื้อยา  Erythropoietin beta injection ๕,๐๐๐ iu ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ 3,300 sets  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557- 8 กันยายน 2557  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  หมายเลย 043 527017 
รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : tor - erythropoietin beta 2557.pdf