ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวิจารณ์ร่าง TOR  การประกวดราคาซื้อยา  Brinzolamide eye drop 1% ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนประมาณ 12,000 ขวด  ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557- 8 กันยายน 2557  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร  หมายเลย 043 527017 
รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : tor - brinzolamide 2557.pdf