ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คื่อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง งานจ่ายกลาง.pdf