จัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผู้ป่วย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุดผ่าตัด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางชุดผ่าตัด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผู้ป่วย.pdf