ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1.pdf