สอบราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 6 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผู้ป่วย 6 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุุเครื่องแต่งกายผู้ป่วย 6 รายการ.pdf