ประกาศซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง
โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางเครื่องคอมและเครื่องสำรองไฟ 15 เครื่อง.pdf