จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัติโนมัติ Defibrillator 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ defibrillator.pdf