ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกอบ e-bidding.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (1).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf