ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml..pdf


ไฟล์แนบ : สเปคถุงบรรจุโลหิต ชนิด 2 ถุง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml..pdf