จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 7 รายการ คือ สายดูดเสมหะ (Suction Tube) เบอร์ 5,6,8,10,12,14 และ 16 จำนวนประมาณ 417,000 ชิ้น


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสายดูดเสมหะ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางสายดูดเสมหะ.pdf