จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อชุุดสว่านเจาะและเลื่อยกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (Compact air socillatiog saw
) จำนวน 1 ชุด


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้.pdf