จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อตู้แช่แข็ง Deep freeze จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง.pdf