จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow class II)  จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ.pdf