จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อรถเข็นสำหรับใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน 35 ตัว


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค.pdf