ประกวดราคาจัดจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf