จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 22 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอยราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย.pdf