ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วย


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ.pdf