ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ 1. เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 250 ลูกบาศก์ฟุต/นาที จำนวน 3 เครื่อง 2. เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที จำนวน 4 เครื่อง


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเปคเครื่องฟอกอากาศ.pdf