จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร respirator จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร.pdf