จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดยจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผล (EKG Recorder) จำนวน 4 เครื่อง


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผล(ekg recorder).pdf